dyslectisch

Wat betekent het als iemand dyslectisch is?

Dyslexie wordt in de meeste gevallen al tijdens de vroege jeugd ontdekt.  Een kind met dyslexie heeft al voordat het naar school gaat problemen in de ontwikkeling. In de peutertijd blijkt dat het kind laat is met gaan zitten, lopen en praten. Natuurlijk kunnen hiervoor ook andere oorzaken zijn, maar als later blijkt dat je kind ook problemen op school heeft omdat het traag is met leren lezen en schrijven dan is de kans groot dat er sprake is van dyslexie. De definitie van dyslexie is dat iemand die aan deze stoornis lijdt moeite heeft met lezen, schrijven en spellen. Dit zijn weliswaar de belangrijkste kenmerken, maar ‘woordblindheid’ zoals dyslexie vroeger werd genoemd dekt niet de hele lading.

Hoe kom ik er achter of mijn kind dyslectisch is

Er is een aantal specifieke kenmerken voor dyslexie. Kinderen hebben moeite met leren schrijven. Een pen vasthouden is al heel lastig. Ze hebben de neiging om letters in spiegelschrift te schrijven, dus een omgekeerde S of de N met de schuine lijn de verkeerde kant op. Verder draaien ze letters om, dus schrijven ue in plaats van eu en uo in plaats van ou. Vaak schrijven ze woorden zoals ze klinken. Zelfs als een tekst moet worden overgeschreven van een voorbeeld maken ze fouten en schrijven bijvoorbeeld “feel” in plaats van “veel”.

Problemen met de fijne motoriek

Kinderen die aan dyslexie lijden hebben vaak ook problemen met de fijne motoriek. Knutselen gaat langzaam en slordig. Recht over een lijn knippen, binnen de lijntjes kleuren, het kost allemaal erg veel moeite. Daarnaast blijkt dat dyslectische kinderen vaak moeite hebben met de gymles vanwege een tragere en minder soepele motoriek. Daarnaast kampen mensen met dyslexie vaker met klachten als hoofdpijn en concentratiestoornissen. Een kind met dyslexie, dat moet voorlezen, doet dat traag en hakkelend. En na afloop hebben ze soms geen idee wat ze nu eigenlijk hebben gelezen, omdat het lezen op zich zoveel inspanning heeft gekost dat de informatie niet is binnengekomen.

Problemen tijdens de volwassenheid

Een volwassene met dyslexie ervaart naast moeite met lezen en schrijven vaak nog andere problemen. Het herkennen van verkeersborden is soms lastig links en rechts wordt soms door elkaar gehaald. Daarnaast hebben volwassenen met dyslexie vaak moeite met het teruglezen van het eigen handschrift en ervaren ze problemen met ruimtelijk inzicht en richtingsgevoel. Bij de beroepskeuze wordt vaak gekozen voor een praktisch beroep.

Is dyslexie erfelijk?

Onderzoek heeft aangetoond dat dyslexie wel degelijk erfelijk is. Wanneer één van de ouders dyslectisch is, dan heeft een kind 40 tot 50% kans om ook dyslexie te krijgen. Zijn beide ouders dyslectisch dan is die kans zelfs 80%. Ook als verder weg in de familie dyslexie voorkomt, bijvoorbeeld bij grootouders, ooms of tantes, is de kans ook verhoogd.

Niet alleen maar negatief

Mensen die dyslectisch zijn hebben niet uitsluitend hinder van hun aandoening. Ze hebben vaak ook heel positieve kenmerken. Zo zijn ze vaak heel goed in het opnemen van informatie. Dit gaat weliswaar langzamer, maar de kennis blijft vaak veel beter hangen dan bij mensen die in staat zijn om snel informatie tot zich te nemen. Verder zijn mensen met dyslexie vaak creatief en praktisch ingesteld. Ze zijn goed in het bewaren van het overzicht, omdat ze zich niet focussen op details.